SANAL ALEMDE ISLAM SANATINI KESFEDIN

Mayıs 2, 2007 Tarihinde usluu Tarafından yayımlandı
“Akdeniz’de Ýslam Sanatýný Keþfedin” Sanal Müzesi, 14 ülkeden 40 müzenin katýlýmýyla oluþturuldu. Sitede, bin 235 sanat eseri, anýt ve arkeolojik sitin fotoðraflarý ve bilgileri bulunuyor.
“Akdeniz’de Ýslam Sanatýný Keþfedin” sanal müzesi tüm dünyadan ziyaretçilerin akýnýna uðruyor. Geçtiðimiz aylarda yayýna giren sanal müzede, Emevi Dönemi‘nden Osmanlý Ýmparatorluðu‘nun sonuna kadar geçen yaklaþýk 1250 yýllýk devre ait, bin 235 sanat eseri, anýt ve arkeolojik sitin fotoðraflarý ve bilgileri bulunuyor.

tmp313-2

Almanca, Arapça, Fransýzca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Portekizce ve Türkçe olmak üzere 8 dilde hazýrlanan sanal müze sergisinde, Akdeniz‘de yaþamýþ büyük Ýslam hanedanlarýnýn farklý sanatsal ve mimari eserleri sunuyor.

tmp313-1

Sanal müzede, üç bölüm halinde 18 sanal sergi, 244 tarihsel yapý ile 603 sanat eseri izlenime açýlýyor. Birinci bölümde Emeviler, Abbasiler, Osmanlý Ýmparatorluðu gibi büyük Müslüman hanedanlarý, ikinci bölümde ‘‘Figüratif Sanat‘‘, ‘‘Hat Sanatý‘‘, ‘‘Kadýnlarýn Rolü‘‘, ‘‘Bitkisel ve Geometrik Bezeme‘‘ gibi konular, üçüncü bölümde de Avrupa ile Müslüman Akdeniz tarihlerinin kesiþtiði dönemle ilgili ‘‘Haçlýlar‘‘, ‘‘Mudejar Sanatý‘‘, ‘‘Sicilya‘daki Arap-Norman Sanatý‘‘ ile ‘‘Osmanlý Topraklarýnda Batý Etkisi‘‘ konu baþlýklarý yer alýyor.

Ziyaretçiler, eserin yapýldýðý dönemde, farký ülkelerde meydana gelen önemli olaylarý karþýlaþtýrmalý olarak görebiliyor. Ayrýca, 8 bin görüntünün, müzelerde bakýlýnca görülemeyen ayrýntýlarý ortaya çýkýyor.

tmp313-3

Sanal sergi için sekiz dilde bir kitap da yayýnlandý. – http://www.discoverislamicart.org- ‘‘Sýnýrlar Ötesi Müze‘‘nin koordine ettiði ‘‘Ýslam Sanatýný Keþfedin‘‘ projesi, Avrupa Birliði Euromed Heritage III programý çerçevesinde, Lizbon‘daki Gülbenkian Vakfý, Ýspanya Dýþiþleri Bakanlýðý ile Fas ONA Vakfý‘ndan kýsmi maddi destek aldý.

 

Projede yer alan ülkeler ise þöyle: Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir, Mýsýr, Ürdün, Filistin, Suriye, Ýtalya, Ýspanya, Portekiz, Ýngiltere, Almanya ve Ýsveç. Sergi, http://www.discoverislamicart.org adresinden ücretsiz gezilebilecek.

Bir kenti, bir bölgeyi, bir ülkeyi, hatta dünyayý keþfetmek için en uygun yerin müze olduðu düþüncesinden yola çýkan Sýnýrlar Ötesi Müze, sanat eserlerini herhangi bir yere taþýmadan sergiler düzenlemeyi amaçlýyor.

Sanal müzeyi gezmek için þu linki týklayýn:

http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/


Dunyabulteni

 Tarih: 23.04.2007
Reklamlar

SANAL ALEMDE ISLAM SANATINI KESFEDIN” üzerinde bir yorum

 • Bir Cevap Yazın

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  w

  Connecting to %s

  %d blogcu bunu beğendi: